Anasayfa / Tüp bebek / Tüp bebek SGK şartları ve fiyatları
SGK Tüp Bebek Şartları

Tüp bebek SGK şartları ve fiyatları

SGK Tüp Bebek Şartları

Evli olmakla birlikte eşlerden her ikisinin evlat edinilmiş çocukları hariç soy bağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması (birden fazla yapılan evliliklerde de çiftlerden her ikisinin sağ çocuk sahibi olmaması) koşuluyla; genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla iki deneme  ile sınırlı olmak üzere uygulanan Tüp bebek tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.

  • SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’na giriş yapılan 5 yıllık sigortalılık sürecinde 900 gün prim olması,
  • Son 90 gün aktif çalışıyor olmak,
  • Ailenin en az 3 yıllık resmi olarak evli olması,
  • Bebek sahibi olmak isteyen kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından gün almamış olması,
  • Kadın ya da erkeğin 2. evlilikleri ise 1. evlilikten üzerine kayıtlı çocuk olmaması,
  • Tüp bebek yaptıracak kadın 5 yıl ve 900 gün sigorta şartlarını taşımıyor ise işinden ayrılıp, eş statüsü ile eşinin üzerine sağlıkta aktive olmalıdır.

Tüp bebek tedavisi için SGK’dan destek alabilmek için yetkili sağlık kurumlarından Sağlık Kurulu Raporu almak gerekmektedir.

Sağlık Raporu’nun, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dahil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi şartı bulunmaktadır.

Hazırlanan raporda, hastanın yaşı ve kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilmelidir. Bebek sahibi olmak isteyen aileler diledikleri tüp bebek merkezine başvuramazlar. SGK ile sözleşmesi olan tüp bebek merkezlere başvurmaları gerekir.

TÜP BEBEK TEDAVİ DANIŞMA FORMU
[]
1
Adınız Soyadınız
Yaşınız (Bayan) *
Kaç yıldır gebe kalamıyorsunuz?
Daha önce gebe kaldınız mı?
Adetleriniz düzenli mi?
Önceki gebeliğiniz nasıl sonlandı?
Şimdiye dek hangi tetkikler yapıldı?
0 /
Tüp bebek ya da mikroenjeksiyon yapıldı mı?
Öğrenmek istediğiniz soruları ayrıntılı biçimde yazınız
0 /
Telefon :
Şehir
Previous
Next